Pogoji uporabe

Spoštovani!

Zelo nas veseli, da ste obiskali uradne strani Zagorje Bike. Z dostopom in ogledom teh internetnih strani se zavezujete, da sprejemate pravila in pogoje njihove uporabe. Z dostopom in ogledom teh spletnih strani to delate na lastno odgovornost. Zagorje Bike ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe teh strani.

Vsebina teh spletnih strani je pripravljena pozorno in z dobrim namenom, njihov edini cilj pa je nudenje informativnih vsebin v namene informiranja. Zagorje Bike ne jamči za popolnost in veljavnost vseh informacij, ki jih najdete na teh straneh, prav tako ne jamči za popolnost in veljavnost informacij spletnih strani, na katere vas usmerjajo te strani. Zagorje Bike si pridržuje vse pravice, da po lastni presoji kadarkoli, tudi brez predhodne najave, dopolni, zamenja ali odstrani katerokoli vsebino teh spletnih strani. Zagorje Bike si pridržuje vse pravice, da po lastni presoji kadarkoli, tudi brez predhodne najave, zamenja pogoje dostopa in uporabe teh spletnih strani.

Vse vsebine, razen uradnih oznak Zagorje Bike, se lahko kopirajo, vendar le za osebno rabo in v nekomercialne namene, z upoštevanjem vseh avtorskih pravic. Za vsako objavljanje, prenašanje in javno prikazovanje teh spletnih strani v druge namene razen dovoljenih, je potrebno zahtevati pisno dovoljenje Zagorje Bike ter drugih lastnikov avtorskih pravic. Še posebej je prepovedano kakršnokoli drugo kopiranje in spreminjanje delov vsebine ter uporaba teh spletnih strani v druge namene razen dovoljenih. Zlasti je prepovedan nedovoljen poskus spremembe podatkov, izogibanje in zanemarjanje varnostnih postavk ter uporaba teh spletnih strani v nasprotne namene.

Avtorske pravice za videz in dizajn so last podjetja-izvajalca teh spletnih strani.

Vrh